Volwassenen

Wetenschappelijk bewezen behandeling

Hypnose

Tijdens de behandeling met hypnotherapie bij PDS leert u trance of hypnose benutten om uw klachten aan te pakken. U krijgt oefeningen waarbij u zich bijvoorbeeld een pijnlijke buik voorstelt als een warme, zachte buik, terwijl u heel ontspannen bent. Deze gedachtenbeelden hebben invloed op de darmwerking. Veel mensen herkennen dit principe uit het volgende voorbeeld: als je alleen maar dénkt aan je lievelingsgerecht, loopt het water al in je mond. Het gedachtenbeeld is voldoende om, in dit geval, uw speekselklier aan het werk te zetten. Dit vermogen om het lichaam te beïnvloeden met gedachtenbeelden is in hypnose nog vele malen groter.

Omgekeerd weten we ook hoe negatieve gedachten en emoties ons lichaam beïnvloeden. Bijna iedereen kent wel een aanval van diarree vlak voor een spannende gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een examen. Tijdens de therapie leert u verschillende ademhalings- en ontspanningsoefeningen die bijdragen aan algehele ontspanning en ontspanning in uw buikgebied. Bovendien leert u anders met stressvolle situaties om te gaan. Hierdoor zal uw dikke darm minder prikkels te verwerken krijgen, waardoor verkramping en pijn afnemen.

Binnen het Hypnotherapie bij PDS programma bestaat daarnaast ruimte voor uw individuele doelen. Om het effect van de behandeling optimaal te laten zijn, krijgt u oefeningen mee naar huis. Uw actieve betrokkenheid is tijdens het gehele programma belangrijk.

Hypnose op recept is een documentaire van Mirjam Bartelsman die werd uitgezonden op 28 mei 2018. Het is een mooie illustratie bij bovenstaande informatie.

Te verwachten resultaat

Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in de praktijk blijkt hypnotherapie een effectieve behandelmethode bij PDS-klachten. Sommige mensen ervaren al na een paar sessies verbetering terwijl anderen er langer over doen. Uit vele onderzoeken naar de effectiviteit van hypnotherapie bij PDS blijkt dat meer dan 70% van de patiënten sterke en zeer sterke afname van de klachten meemaakt. Vervolgonderzoeken laten zien dat de verbetering doorzet, zelfs nadat de behandeling is afgerond. We zien ook regelmatig dat cliënten terugkomen voor een nazorgconsult om het behandelresultaat te ondersteunen of ‘op te frissen’.

Het behandelprogramma

Opbouw van de programma

Het programma ‘Hypnotherapie bij PDS’ start met een intakegesprek. In dit gesprek vraagt de therapeut naar de klachten en symptomen zoals u deze ervaart en geeft uitleg over de behandeling. De behandeling bestaat uit gemiddeld 8 tot 13 consulten in een periode van drie maanden. Afhankelijk van de klachten en individuele afspraken tussen de cliënt en zijn of haar  therapeut  bezoekt u de praktijk iedere week of om de 2 weken.

De behandeling is voornamelijk gericht op herstel van de juiste communicatie tussen de darmen en de hersenen. Het leidt tot lichamelijk herstel, stressreductie, het vergroten van het zelfvertrouwen en vertrouwen in de herstel vermogens van het eigen lichaam. De behandeling in de praktijk van de therapeut bestaat uit een combinatie van:

  • Psychoeducatie
  • Therapeutische gesprekken
  • Darmgerichte hypnose sessies
  • Specifieke lichamelijke oefeningen
  • Ontspanningsoefeningen
  • Ademhalingsoefeningen

In de periode tussen de sessies door is het de bedoeling dat u de oefeningen thuis herhaalt.  Daarnaast wordt er tijdens het hypnotherapeutische deel een geluidsopname gemaakt, die u thuis dagelijks beluistert.

U komt voor Hypnotherapie bij PDS in aanmerking wanneer uw huisarts of specialist de diagnose PDS op schrift heeft gesteld. Dit om organische afwijkingen aan de darm uit te sluiten. Deze verklaring dient niet ouder dan 3 maanden te zijn. Gebruik van medicatie staat de behandeling niet in de weg.

 

Kosten en vergoedingen

Extra informatie

Onze vereniging wordt wetenschappelijk ondersteund door vooraanstaande artsen en hoogleraren op het gebied van MDL-ziekten. U kunt hier meer lezen over de leden van het Comité van Aanbeveling.

 

Leden van het Comité van aanbeveling

 

We werken als Samenwerkende PDS therapeuten al vele jaren samen met patiëntenorganisaties en belangenverenigingen. Zo is er een samenwerkingsverband met:

Copyright 2023 De Samenwerkende PDS-therapeuten
Ontwikkeld door Convident