Hypnotherapie bij prikkelbare darm syndroom (PDS)

Effectieve behandeling van PDS

 

Hypnotherapie is een behandelmethode die ingezet kan worden bij klachten van psychische en psycho-somatische aard. Het gebruik van trance (hypnose) is de spil van de therapie.

Hypnose of trance is niets anders dan een vorm van sterk geconcentreerde aandacht, terwijl u diep ontspannen bent. Zoals bijvoorbeeld wanneer u dagdroomt of helemaal opgaat in een boek of film. Deze alledaagse vorm van trance kent iedereen. In hypnose richt je je aandacht  ‘naar binnen’  terwijl je tegelijkertijd kunt volgen wat er in je omgeving gebeurt.

Hypnotherapie is van oudsher een medisch vak. Zo wordt hypnose onder andere ingezet bij pijnbestrijding en lichamelijke gevolgen van stress. In de huidige vorm van hypnotherapie wordt gewerkt met hypnose en moderne therapeutische gesprekstechnieken. De therapie bestaat uit gesprekken met een therapeut waarbij u gebruik leert maken van trance en zelfhypnose.

 

Effectieve behandeling van PDS met hypnotherapie

Het maag-darm kanaal is een uiterst gevoelig  en slim orgaan. Het is gevoelig voor prikkels zoals voedsel, maar ook voor spanning en emoties. Het is slim omdat het het grootste deel van zijn werk zonder aansturing van de hersenen uitvoert. Niet voor niets spreekt men over de darmen als het “tweede brein”. Door die gevoeligheid en slimheid zijn de darmen aan de ene kant overmatig vatbaar voor prikkels en aan de andere kant zijn ze goed in staat om de verbinding met het “eerste brein” sterk te houden. In deze verbinding ligt de basis van de effectiviteit van de hypnotherapie bij PDS. Via bewuste en deels onbewuste suggesties en gedachten wordt de verbinding van het brein met de darmen gestimuleerd en gekalmeerd.

Medicijnen en dieetadviezen helpen bij PDS vaak onvoldoende. “U moet er maar mee leren leven,” is een vaak gegeven advies. Door het “hypnotherapie bij PDS programma” kan dit advies echt worden opgepakt.

Mensen met PDS worden al sinds 1980 behandeld met hypnotherapie bij PDS. Het team van  prof. dr. P. Whorwell in Manchester (Groot-Brittannië) en prof O. Palsson in North Carolina (Verenigde Staten) hebben een hypnotherapie protocol ontwikkeld. Met dit protocol worden patiënten met succes behandeld. Het Nederlandse behandelprogramma  ‘Hypnotherapie bij PDS’, is onder anderen gebaseerd op deze protocollen en wordt in Nederland sinds 1996 met succes toegepast.

Gemiddeld reageert 80% van de patiënten goed op de behandeling met hypnotherapie. De meeste mensen hebben een sterke tot zeer sterke vermindering van de lichamelijke en psychische klachten. Bij sommige mensen verdwijnen de klachten zelfs helemaal. Bij bijna alle behandelde personen blijft het effect van de behandeling tot zeker een jaar na het stoppen van de behandeling.

 

Wetenschappelijke onderbouwing hypnotherapie

Wetenschappelijk onderzoek wijst steeds meer uit dat hypnotherapie de meest effectieve behandelmethode is bij de behandeling van het Prikkelbaar Darm Syndroom.

De getoonde effectiviteit van hypnotherapie is niet alleen op korte termijn gemeten bij 50% tot 80% van de patiënten, maar ook op de langere termijn (12 en meer maanden) blijken patiënten nog steeds een sterke vermindering van de klachten te ervaren.

Heeft u interesse in de wetenschappelijke onderzoeken naar hypnotherapie en PDS, kijk dan op de wetenschappelijk onderzoek pagina voor meer informatie.

 

Meer wetenschappelijk onderzoek
Copyright 2024 De Samenwerkende PDS-therapeuten
Ontwikkeld door Convident