Hypnotherapie als behandeloptie bij PDS

Uitleg van prof. dr. Daniel Keszthelyi, Maastricht UMC

Hypnotherapie als behandeloptie bij PDS

Hoe kijkt een arts nu naar hypnotherapie? Wat kan daarin anders?

In de nieuwe Richtlijnen NHG voor Prikkelbaar Darm Syndroom wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de behandelingsopties. Gebruik van de “positieve PDS diagnose” maakt het voor de arts mogelijk om veel sneller en effectiever te beginnen met de behandeling. Daardoor krijgt de patiënt ook meer vertrouwen in de diagnose, zijn arts en dat er oplossing voor zijn problemen gevonden kan worden.

De tweede stap in een keuze voor de juiste oplossing voor de juiste patiënt. Daarin is een rol voor een organisatie als de Samenwerkende PDS-therapeuten zeer belangrijk.

De huisarts zorgt voor het eerste contactmoment. “It can make it or it break it”, hij/zij kan de patiënt enthousiast maken of hem of haar laten afhaken van de bepaalde behandeling.

  Ik vind de Keuzehulp, online tool door de Maag-Lever-Darmstichting in samenwerking met de PDS Belangenorganisatie, artsen en andere zorgverleners ontwikkeld, een zeer belangrijk instrument in het proces van kiezen van de behandelingsstrategie. Want mensen, patiënten maar ook artsen, hebben over het algemeen een onvoldoende volledig beeld over wat er te halen is op dit gebied. De Keuzehulp helpt om alles wat er mogelijk is bij PDS als behandeling, goed in kaart te brengen. Ik merk dat jonge mensen vaak helemaal geen zin in pillen hebben. Ze hebben behoefte aan een bepaalde strategie die ze zelf kunnen toepassen om gewoon van hun klachten af te komen. Daarin is een psychologische benadering, zoals de hypnotherapie, ontzettend belangrijk.

 Ik merk dat als jonge mensen met hypnotherapie behandeld worden, als ze de technieken van ontspanning, zelfhypnose, zelfregulatie goed hebben aangeleerd, dan profiteren ze er voor de rest van hun leven van.

  Hierin ligt een rol weggelegd voor de Samenwerkende PDS-therapeuten. Hoe beter artsen weten hoe de behandeling met de hypnotherapie bij PDS eruitziet, hoe makkelijker het voor hen zal zijn om het aan hun patiënten aan te bieden.

  De huisarts heeft concrete handvatten nodig, hoe concreter hoe beter. Denk aan: wat is hypnotherapie en hypnose, wat kan de huisarts zich daarbij voorstellen en ervaart de patiënt. De huisarts moet zelf begrijpen hoe de therapie eruitziet, als hij/zij zich er geen voorstelling van kan maken dan kan hij het ook niet aan de patiënt uitleggen. Je kunt denken aan een kort educatiefilmpje over wat is hypnotherapie en hoe het gaat in praktijk. Om te laten zien dat de patiënt controle houdt, dat er geen vreemde rituelen gehouden worden, gewoon om de lading afnemen.

  Mensen hebben wildste voorstellingen van hypnose en hypnotherapie, ze hebben een zeer vaag idee wat het echt is. Ik heb een voorbeeld vanuit mijn eigen praktijk. Toen ik zelf, jaren geleden, voor het eerst op de NVGE congres was, het congres van de Nederlandse MDL specialisten, zag ik dr. Vidakovic-Vukic, MDL arts in Amsterdam. Zij vertelde, voor mij voor het eerst (in de medische opleiding is de hypnotherapie nooit ter sprake gekomen) over de behandeling van de PDS met de hypnotherapie. Reacties waren lacherig, veel ongeloof en spot. Dat was ook mijn reactie, ik wist echt niet wat het inhield, hypnotherapie. Maar mijn interesse was gewekt. Ik heb mijzelf erin verdiept, met steeds meer mensen erover gesproken: met professor Smout, professor Whorwell en anderen. Op die manier heb ik voor mijzelf een beeld gevormd van de hypnotherapie en hypnose. Helaas, als arts kom je tijdens de opleiding nooit in aanraking met dit onderwerp.

Het is begrijpelijk dat als arts ga je niets aan de patiënt adviseren of voorschrijven als je zelf niet weet wat het is, welke voor- en nadelen eraan kleven en welke resultaten kunnen ermee bereikt worden.

Nog een andere belangrijke factor is een rol van de  Big Pharma. Die heeft al jarenlang (te) veel invloed op de medische wereld. Mensen zoeken (te) vaak de oplossing in een pil. Het is bijna karikaturaal: je komt bij de dokter, je krijgt een recept en alles zal weer goed komen. De invloed van de farmaceutische industrie wordt langzamerhand minder maar het bestaat nog altijd. Als de therapie als hypnotherapie aangeboden wordt dan wordt er geen een farmaceut beter van. Maar de patiënt wordt er wel beter van, net als de maatschappij, omdat iemand weer kan werken en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Maar er staat geen lobby achter de hypnotherapie, zoals die achter de behandeling met pillen wel staat. Het is daarom belangrijk om deze lobby te gaan vormen uit mensen zoals de Samenwerkende PDS-therapeuten, mensen achter de PDSB, mensen zoals ik, arts die hypnotherapie voorschrijft. Ik, en mijn collega’s, wij hebben ook geen financieel belang bij de hypnotherapie. Dat maakt het heel ingewikkeld, deze diverse krachtvelden die elkaar blijven beïnvloeden. Daarom is er een generatiewissel nodig om de positieve diagnose, en daaruit voortvloeiende consequenties voor de behandeling van PDS echt gemeen goed laten worden.

Het is soms een ingewikkelde rol is, die ik op mij  genomen heb, als pleitbezorger van dit nieuwe paradigma in de gezondheidzorg maar als wij met zijn allen achteroverleunen en een houding aannemen “acht, kan mij wat schelen, ik zie het wel” dan verandert er niets. Daarom moeten mensen die gelijkgestemd zijn dat blijven uitdragen en ervoor willen vechten. De maatschappelijke discussie moet gevoerd worden over wat willen als het om ons welzijn gaat.

Wat verwachten wij van de dokters en wat verwachten wij van de gezondheidszorg als geheel?

 

Copyright 2024 De Samenwerkende PDS-therapeuten
Ontwikkeld door Convident