Comité van aanbeveling

Prof. Peter Whorwell

Professor Peter Whorwell

Professor gastro-enterologie, werkend in Wythenshawe Ziekenhuis in Manchester, Groot Brittannië. Grondlegger PDS-behandeling met hypnotherapie.

Professor studeerde af biochemie aan de Londen Universiteit en in medicijn in Guy’s Hospital in Londen. Na een aantal coschappen en specialisatie stages, waarvan deel in de USA plaats vond, werd hij in 1981 aangesteld als de specialist MDL arts aan de universitaer Ziekenhuis van Zuid Manchester. Daar ook is hij gepromoveerd tot de “Professor of Medicine and Gastroenterology”.

Door de jaren heen heeft hij in toenemende mate interesse ontwikkeld voor Functionele stoornissen van de maag-darm stelsel en nu is hij een directeur van South Manchester Functional Bowel Service, een centrum die zich specialiseert in de klachten als PDS en functionele dyspepsie. Zijn instituut houdt zich bezig met het wetenschappelijke onderzoek van de klinische, pathofysiologische en functionele klachten van de maag-darm stelsel. Daarnaast wordt binnen het instituut veel aandacht besteedt aan het verlenen van hoog specialistische zorg voor een grote aantal patiënten, komende uit hele Groot Brittannië. Naast de traditionele, medische benadering van de problematiek is binnen de instituut veel aandacht voor breed onderzoek naar de andere behandelingsopties voor de functionele klachten van maag-darm stelsel, te denken de dieet “manipulaties” of hypnotherapie. Dat laatste in het bijzonder heeft geresulteerd 40 jaar geleden in het ontwikkelen van de, inmiddels wereldwijd verspreid en geaccepteerd, programma voor de behandeling van de PDS klachten. Het is de programma die de therapeuten van de Samenwerkende PDS-therapeuten gebruiken als de standaard bij de behandeling van hun cliënten.

Marc Benninga

Professor Marc Benninga

Dhr. dr. M.A. Benninga (1961) is benoemd tot hoogleraar Kindergeneeskunde, in het bijzonder kindermaag-, darm- en leverziekten, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Marc Benninga doet onderzoek naar de etiologie (de oorzaak van een ziekte) van functionele gastrointestinale ziektebeelden zoals gastro-oesofageale reflux, chronische buikpijn, obstipatie en fecale incontinentie. Ook houdt hij zich bezig met de coördinatie en uitvoering van grote klinische therapeutische trials waarbij niet alleen nieuwe geneesmiddelen maar ook de werking van voedingssupplementen zoals pre- en probiotica geëvalueerd worden.

Benninga is sinds 2001 werkzaam aan de afdeling Kindermaag-, darm- en leverziekten van het Emma Kinderziekenhuis AMC, eerst als staflid en sinds 2007 ook als hoofd. Voor de tijdschriften Neurogastroenterology and Motility, en Digestive and Liver Disease zit hij in de editorial board. Daarnaast is Benninga actief als voorzitter van de werkgroep Motility and Pediatric Functional GI disorders van de European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Benninga verwierf als principal investigator diverse beurzen voor onderzoek. Zo kreeg hij in 2010 twee subsidies van ZonMw, doelmatigheid en VEMI, van ruim 700.000 euro voor onderzoek naar de effectiviteit van hypnotherapie bij kinderen met chronische buipijn, en de effectiviteit van hypnotherapie bij adolescenten en volwassenen met inflammatoire darmziekte in remissie en prikkelbaar darmsyndroom.

Professor André Smout

Gastro- enteroloog, AMC te Amsterdam, Gastrointestinale motiliteit (NL).

Dhr. prof. dr. A.J.P.M. Smout (1950) is een hoogleraar Neurogastroenterologie en Motoriek aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

André Smout is maag-darm-leverarts met specifieke belangstelling voor stoornissen in de motiliteit van het maagdarmkanaal. Ook de veel voorkomende stoornissen waarbij een verhoogde pijngevoeligheid van het spijsverteringskanaal op de voorgrond staat (zoals het prikkelbare darmsyndroom) rekent hij tot zijn werkterrein. Zijn promotieonderzoek had betrekking op de elektrische activiteit van de maag. Sindsdien ligt de nadruk van Smouts wetenschappelijke werk op het vakgebied dat nu Neurogastroenterologie en motoriek wordt genoemd. De komende jaren zal zijn onderzoeksaandacht vooral uitgaan naar de refluxziekte. Ook in de patiëntenzorg ligt het accent van Smouts werkzaamheden op het terrein van de motiliteitsstoornissen. Naast onderzoek en patiëntenzorg ziet hij onderwijs, aan studenten, artsen en anderen, in binnen- en buitenland, als een belangrijk onderdeel van zijn taak.

Smout was sinds 1994 hoogleraar Pathofysiologie en kliniek van gastrointestinale motoriekstoornissen aan de Universiteit Utrecht. Voor die tijd was hij universitair docent bij de vakgroep Gastroenterologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Smout is bestuurslid van de European Society of Neurogastroenterology and Motility en voorzitter van de sectie Maagdarmmotoriek van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie. In 2005 ontving hij een Masters Award in Gastroenterology van de American Gastroenterological Association. Hij publiceerde meer dan driehonderd artikelen in diverse internationale wetenschappelijke tijdschriften en schreef een aantal boeken over maagdarmmotoriek en de stoornissen daarvan.

Daniel Kesztheleyi

Prof.Dr. Daniel Keszthelyi

Neurogastroenteroloog, Maastricht UMC

Hoofd afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten / Maag-, Darm- en Leverarts

 

Prof. dr. Daniel Keszthelyi studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Pécs, Hongarije en de Westfaalse Wilhelms-Universiteit in Münster, Duitsland. Hij deed nadien promotieonderzoek naar de oorzaken van prikkelbaredarmsydroom aan de Universiteit Maastricht. Hij volgde hierna de opleiding tot maag-darm-leverarts in het Maastricht UMC+ en aan de Royal London Hospital, Queen Mary University in Londen. Tevens deed hij onderzoek naar de verwerking van pijnsignalen met behulp van functionele MRI scan van de hersenen aan het King’s College University, eveneens in Londen. Vanaf 2018 is hij als staflid verbonden aan het Maastricht UMC+. Zijn expertisegebied ligt in de Neurogastroenterologie en motoriek, in het bijzonder prikkelbaredarmsyndroom, chronische obstipatie, functionele dyspepsie en complexe motoriekstoornissen van het maag-darmkanaal. Hij is bestuurslid van de sectie Neurogastroenterologie en motoriek van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie (NVGE) en lid van de Taskforce Neurogastroenterologie van de Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL). Hij is lid van de redactie van het wetenschappelijk vakblad ‘Neurogastroenterology and Motility.’ Tevens is hij lid van de Raad van Advies van de Prikkelbare Darmsyndroom Belangenvereniging en de Samenwerkende PDS-therapeuten. Binnen het ziekenhuis participeert hij namens de afdeling maag-darm-leverziekten in het multidisciplinaire voedingsteam en in het bekkenbodemteam.

Per 1 november 2021 is dr. Daniel Keszthelyi benoemd tot hoofd van de onderafdeling Maag,- Darm- en Leverziekten van het Maastricht UMC+ en per 1 januari 2022 is hij benoemd tot hoogleraar ‘Interne Geneeskunde, in het bijzonder Maag-, Darm- en Leverziekten’.

 

Emile Keuter

Dr. Emile Keuter

Na zijn artsexamen heeft Emile Keuter gewerkt op de afdelingen neurologie in Arnhem en op Curaçao. Daarna ben werd hij opgeleid tot neuroloog in Groningen. Als neuroloog werkte hij in Dokkum en vervolgens 22 jaar met veel plezier in Meppel.

Omdat ik houd van werken in een organisatie waarin ik het hele vakgebied overzie, ben ik uit Meppel vertrokken toen het ziekenhuis werd overgenomen door een grote zorgorganisatie. Ik ben toen gaan werken op Aruba als voorzitter van een internationaal team van vier neurologen. Door mijn internationale werkzaamheden ben ik gewend aan individuele zorg voor mensen met diverse culturele achtergronden en ik voel me boven alles wereldburger. U kunt bij mij terecht met alle vragen op het gebied van het zenuwstelsel, omdat ik zeer veel ervaring heb. Als u dat wil, help ik u met het begrijpen van eerder medisch onderzoek. Uw gezondheid en uw wensen staan daarbij centraal.

Copyright 2023 De Samenwerkende PDS-therapeuten
Ontwikkeld door Convident