Comité van aanbeveling

Prof. Peter Whorwell

Professor Peter Whorwell

Professor gastro-enterologie, werkend in Wythenshawe Ziekenhuis in Manchester, Groot Brittannië. Grondlegger PDS-behandeling met hypnotherapie.

Professor studeerde af biochemie aan de Londen Universiteit en in medicijn in Guy’s Hospital in Londen. Na een aantal coschappen en specialisatie stages, waarvan deel in de USA plaats vond, werd hij in 1981 aangesteld als de specialist MDL arts aan de universitaer Ziekenhuis van Zuid Manchester. Daar ook is hij gepromoveerd tot de “Professor of Medicine and Gastroenterology”.

Door de jaren heen heeft hij in toenemende mate interesse ontwikkeld voor Functionele stoornissen van de maag-darm stelsel en nu is hij een directeur van South Manchester Functional Bowel Service, een centrum die zich specialiseert in de klachten als PDS en functionele dyspepsie. Zijn instituut houdt zich bezig met het wetenschappelijke onderzoek van de klinische, pathofysiologische en functionele klachten van de maag-darm stelsel. Daarnaast wordt binnen het instituut veel aandacht besteedt aan het verlenen van hoog specialistische zorg voor een grote aantal patiënten, komende uit hele Groot Brittannië. Naast de traditionele, medische benadering van de problematiek is binnen de instituut veel aandacht voor breed onderzoek naar de andere behandelingsopties voor de functionele klachten van maag-darm stelsel, te denken de dieet “manipulaties” of hypnotherapie. Dat laatste in het bijzonder heeft geresulteerd 40 jaar geleden in het ontwikkelen van de, inmiddels wereldwijd verspreid en geaccepteerd, programma voor de behandeling van de PDS klachten. Het is de programma die de therapeuten van de Samenwerkende PDS-therapeuten gebruiken als de standaard bij de behandeling van hun cliënten.

Daniel Kesztheleyi

Prof.Dr. Daniel Keszthelyi

Neurogastroenteroloog, Maastricht UMC

Hoofd afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten / Maag-, Darm- en Leverarts

 

Prof. dr. Daniel Keszthelyi studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Pécs, Hongarije en de Westfaalse Wilhelms-Universiteit in Münster, Duitsland. Hij deed nadien promotieonderzoek naar de oorzaken van prikkelbaredarmsydroom aan de Universiteit Maastricht. Hij volgde hierna de opleiding tot maag-darm-leverarts in het Maastricht UMC+ en aan de Royal London Hospital, Queen Mary University in Londen. Tevens deed hij onderzoek naar de verwerking van pijnsignalen met behulp van functionele MRI scan van de hersenen aan het King’s College University, eveneens in Londen. Vanaf 2018 is hij als staflid verbonden aan het Maastricht UMC+. Zijn expertisegebied ligt in de Neurogastroenterologie en motoriek, in het bijzonder prikkelbaredarmsyndroom, chronische obstipatie, functionele dyspepsie en complexe motoriekstoornissen van het maag-darmkanaal. Hij is bestuurslid van de sectie Neurogastroenterologie en motoriek van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie (NVGE) en lid van de Taskforce Neurogastroenterologie van de Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL). Hij is lid van de redactie van het wetenschappelijk vakblad ‘Neurogastroenterology and Motility.’ Tevens is hij lid van de Raad van Advies van de Prikkelbare Darmsyndroom Belangenvereniging en de Samenwerkende PDS-therapeuten. Binnen het ziekenhuis participeert hij namens de afdeling maag-darm-leverziekten in het multidisciplinaire voedingsteam en in het bekkenbodemteam.

Per 1 november 2021 is dr. Daniel Keszthelyi benoemd tot hoofd van de onderafdeling Maag,- Darm- en Leverziekten van het Maastricht UMC+ en per 1 januari 2022 is hij benoemd tot hoogleraar ‘Interne Geneeskunde, in het bijzonder Maag-, Darm- en Leverziekten’.

 

Marc Benninga

Professor Marc Benninga

Dhr. dr. M.A. Benninga (1961) is benoemd tot hoogleraar Kindergeneeskunde, in het bijzonder kindermaag-, darm- en leverziekten, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Marc Benninga doet onderzoek naar de etiologie (de oorzaak van een ziekte) van functionele gastrointestinale ziektebeelden zoals gastro-oesofageale reflux, chronische buikpijn, obstipatie en fecale incontinentie. Ook houdt hij zich bezig met de coördinatie en uitvoering van grote klinische therapeutische trials waarbij niet alleen nieuwe geneesmiddelen maar ook de werking van voedingssupplementen zoals pre- en probiotica geëvalueerd worden.

Benninga is sinds 2001 werkzaam aan de afdeling Kindermaag-, darm- en leverziekten van het Emma Kinderziekenhuis AMC, eerst als staflid en sinds 2007 ook als hoofd. Voor de tijdschriften Neurogastroenterology and Motility, en Digestive and Liver Disease zit hij in de editorial board. Daarnaast is Benninga actief als voorzitter van de werkgroep Motility and Pediatric Functional GI disorders van de European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Benninga verwierf als principal investigator diverse beurzen voor onderzoek. Zo kreeg hij in 2010 twee subsidies van ZonMw, doelmatigheid en VEMI, van ruim 700.000 euro voor onderzoek naar de effectiviteit van hypnotherapie bij kinderen met chronische buipijn, en de effectiviteit van hypnotherapie bij adolescenten en volwassenen met inflammatoire darmziekte in remissie en prikkelbaar darmsyndroom.

Dr. Sascha van Doorn

Maag-darm-leverarts, Flevoziekenhuis Almere

 

Dr. Sascha van Doorn studeerde geneeskunde in het AMC in Amsterdam. Na haar opleiding tot basisarts deed zij promotie onderzoek naar de kwaliteit van coloscopie aan het AMC, waarop een promotie volgde in 2015 getiteld “Monitoring and improving the quality of colonoscopy”. In 2015 begon zij ook aan de opleiding tot maag-darm-leverarts in het AMC. Een groot deel van de opleiding deed zij in het Flevoziekenhuis in Almere, waar zij in 2022 begon als MDL-arts. Haar aandachtsgebieden binnen de MDL zijn oncologie, neurogastro-enterologie en motiliteit en EMR (endoscopische mucosale resectie grote poliepen). Over behandeling van PDS zegt zij: “Een van de belangrijkste dingen binnen de begeleiding van PDS-patiënten is goede uitleg over het ontstaan van de klachten en inzicht in welke factoren de klachten kunnen beïnvloeden. Ook vind ik het belangrijk dat patiënten zich gehoord en begrepen voelen, en dat zij zelf kunnen meebeslissen over welke behandeling het beste bij hen past”.

Dr. Zlatan Mujagic

Dr Zlatan Mujagic is MDL arts en verbonden aan het Maastricht UMC.

Dr. Zlatan Mujagic studeerde geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Nadien werkte hij kortdurend als basisarts in het Laurentius ziekenhuis Roermond. Waarna hij als klinisch onderzoeker promotieonderzoek deed naar het prikkelbare darmsyndroom aan de Universiteit Maastricht. Zijn proefschrift over dit onderwerp heeft hij in 2015 verdedigd. De specialisatie tot maag-darm-leverarts volgde hij in het Maastricht UMC+. Tijdens deze opleiding heeft hij tijdelijk gewerkt aan de Royal London Hospital, Queen Mary University en Imperial College London, in het Verenigd Koninkrijk. Tevens heeft hij zijn endoscopische vaardigheden verder ontwikkeld in het Catharina ziekenhuis Eindhoven. Gedurende de specialisatie heeft hij het klinisch onderzoek voortgezet dat met name gericht is op darmgezondheid en de interactie tussen darmmicrobiota en darmziekten, zoals het prikkelbare darmsyndroom (PDS), ziekte van Crohn en colitis ulcerosa (IBD).

Vanaf 2020 is hij als staflid verbonden aan het Maastricht UMC+ met gecombineerde aandachtsgebieden inflammatoire darmziekten (IBD) en neurogastroenterologie en motiliteit (NGM).​

Dhr. Jan Pieter de Kroon

Huisartsenopleider, huisarts te Onstwedde

 

Jan Pieter de Kroon heeft zijn medische opleiding genoten aan de Radboud UMC in Nijmegen en  zijn huisarts specialisatie behaald aan de Universiteit van Zuid Afrika in Pretoria. Hij is sinds 1994 eigenaar van en huisarts in Huisartsenpraktijk De Kroon in het Oost Groningse Onstwedde.

Sinds 2001 is hij verbonden aan de UMC Groningen als huisartsopleider. Sinds 2021 bekleed hij een nieuwe functie als Kaderarts Palliatieve zorg. In het verleden is hij 6 jaar lid van Raad van Toezicht geweest van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal (Treant zorggroep).

Jan Pieter over zijn interesse in chronische klachten en hypnotherapie:

Als huisarts heb ik veel patiënten gezien met allerlei soorten klachten en aandoeningen. Een grote uitdaging vormde voor mij altijd chronische klachten van patienten, klachten die niet goed beïnvloedbaar waren voor behandelingen en klachten die ik niet goed kon plaatsen met mijn medische kennis. Dan stond ik als huisarts vaak met lege handen. Totdat ik tijdens mijn opleiding tot Kaderarts Palliatieve zorg meer ging begrijpen over de werking van het brein. Ik begreep het volgende : een brein, dat gedurende langere tijd onafgebroken in staat van verhoogde alertheid blijft en dus maanden of zelf jaren in de overdrive/overlevingsstand staat : dat brein gaat anders werken dan bij de meeste mensen. Het selecteert niet meer op de werkelijke betekenis van de signalen maar maakt van alles: GEVAAR! PAS OP! STOP !   Ook als er geen gevaar dreigt, ook als zo’n gevaarsituatie voorbij is. Het brein blijft “hangen”.  Ik ontdekte dat via hypnotherapie het brein weer kan leren om die onjuiste instelling  te verbeteren, de “gevaarthermostaat” wordt daarmee actief lager gezet, “gereset”, het brein ontspant. Voor hypnotherapie heb je geen medicatie nodig! Je kunt het als patiënt zelf doen! Eindelijk weer controle over je leven!  Deze werking van hypnotherapie is in hersenonderzoek met speciale mri -toepassingen zichtbaar gemaakt. In mijn praktijk zijn mensen er echt mee geholpen!

 

Emile Keuter

Dr. Emile Keuter

Na zijn artsexamen heeft Emile Keuter gewerkt op de afdelingen neurologie in Arnhem en op Aruba. Daarna ben werd hij opgeleid tot neuroloog in Groningen. Als neuroloog werkte hij in Dokkum en vervolgens 22 jaar met veel plezier in Meppel.

Omdat ik houd van werken in een organisatie waarin ik het hele vakgebied overzie, ben ik uit Meppel vertrokken toen het ziekenhuis werd overgenomen door een grote zorgorganisatie. Ik ben toen gaan werken op Aruba als voorzitter van een internationaal team van vier neurologen. Door mijn internationale werkzaamheden ben ik gewend aan individuele zorg voor mensen met diverse culturele achtergronden en ik voel me boven alles wereldburger. U kunt bij mij terecht met alle vragen op het gebied van het zenuwstelsel, omdat ik zeer veel ervaring heb. Als u dat wil, help ik u met het begrijpen van eerder medisch onderzoek. Uw gezondheid en uw wensen staan daarbij centraal.

Copyright 2024 De Samenwerkende PDS-therapeuten
Ontwikkeld door Convident