PDS behandeling kinderen

Kinderen met buikpijn

Chronische buikpijn bij kinderen

Ongeveer 5 tot 10% van de kinderen in Nederland heeft last van chronische buikpijn. Vaak in combinatie met harde of juist heel zachte ontlasting. Het is voor deze kinderen en hun ouders een ware worsteling.  Klachten hebben veel  invloed op allerlei aspecten van het dagelijks leven: stemming, schoolgaan, omgang met andere kinderen en ervaren van plezier.

 

Diagnose

Bij de meeste kinderen worden er, na onderzoek door huisarts of kinderarts, geen afwijkingen in de darmen gevonden. We spreken dan van “functionele buikpijn” of van “prikkelbare darm syndroom“. Bij kinderen met prikkelbare darmen reageren de darmen overgevoelig op allerlei gewone prikkels zoals voedsel, emoties en te veel stress.

Bij het ontstaan en voortduren van de klachten spelen meerdere factoren een rol. Soms blijkt dat buikklachten vaker in de familie voorkomen. Maar het kunnen ook bepaalde eetgewoontes zijn, een doorgemaakte buikgriep of stress in de thuissituatie of op school.

Medicijnen of voedingsadviezen helpen uw kind vaak niet, of onvoldoende. Als ouders krijgt u  vaak het advies dat uw kind, en u zelf, er maar mee moet leren leven.

 

Hulp

Buikklachten bij kinderen kunnen gelukkig zeer effectief, en meestal blijvend, behandeld worden met hypnotherapie. In Nederland is een speciaal protocol ontwikkeld door de artsen en hypnotherapeuten van het AMC in Amsterdam, waarmee ook de PDS-therapeuten, die de kinderspecialisatie hebben, uw kind succesvol zullen behandelen.

 

 

Effectieve behandeling met hypnotherapie

Wetenschappelijk onderzoek

Al langer is voor volwassenen met PDS in Nederland een effectieve behandeling met hypnotherapie beschikbaar. Uit recent onderzoek van de kinderartsen prof. dr. M. Benninga en dr. A. Vlieger, in samenwerking met hypnotherapeut C. Frankenhuis, blijkt dat hypnotherapie ook bij kinderen met prikkelbare darmen zeer effectief is. Vervolgonderzoek (2012) toont aan dat 70 tot 80% van de kinderen ook op lange termijn pijnvrij is.

 

Documentaire Hypnose op recept

 

Onze vereniging wordt ondersteund op het wetenschappelijk vlak door vooraanstaande artsen en hoogleraren op het gebied van MDL-ziektes. U kunt hier meer lezen over de leden van het Comité van Aanbeveling.

 

Leden van het Comité van aanbeveling

 

 

Vooroordelen

Bij hypnose en hypnotherapie wordt door sommige ouders en kinderen gedacht aan een enge man met donkere ogen, die met een heen en weer zwaaiend horloge, je in een soort diepe slaap brengt. Daarin zou je alles doen wat de hypnotiseur je vertelt te doen. Dit is echter ‘televisiehypnose’ en heeft niets te maken met hypnose zoals dat gebruikt wordt in de medische wereld. Hypnose of trance is een alledaags verschijnsel dat je het beste kunt vergelijken met dagdromen. En daar zijn kinderen heel goed in! Je bent dan heel geconcentreerd en tegelijkertijd diep ontspannen.

 

Prettig ontspannen

Samen met de therapeut doet uw kind allerlei verbeeldingsoefeningen. Zo kan het zich bijvoorbeeld een pijnlijke buik voorstellen als een warme, zachte buik, terwijl het heel ontspannen is. Deze gedachtenbeelden hebben invloed op de darmwerking. Veel mensen herkennen dit principe uit het volgende voorbeeld: als je alleen maar denkt aan je lievelingsgerecht, loopt het water al in je mond. Het gedachtenbeeld is voldoende om, in dit geval, je speekselklier aan het werk te zetten. Dit vermogen om het lichaam te beïnvloeden met gedachtenbeelden is in hypnose nog vele malen groter. Daarnaast leert uw kind verschillende ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Alle oefeningen zijn er op gericht om de overgevoeligheid van de buik te verminderen.

 

 

Het behandelprogramma

Opbouw van de programma

Het programma ‘Darmmanagement voor kinderen met buikpijn’ start met een intakegesprek met de ouders en het kind. In dit gesprek vraagt de therapeut naar de buikpijngeschiedenis van uw kind en geeft uitleg over de behandeling. De behandeling bestaat uit zes consulten in een periode van drie maanden.

 

Inhoud van de programma

Naast de oefeningen, die tijdens de consulten gedaan worden is het zeer belangrijk dat de oefeningen ook thuis door uw kind gedaan worden, opdat het resultaat van de behandeling optimaal is. Onze ervaring is dat kinderen dat meestal met veel plezier doen, omdat ze het leuke oefeningen vinden en ervaren dat ze steeds meer regie over hun eigen buik krijgen.

 

Vind de juiste therapeut voor uw kind

 

 

Copyright 2024 De Samenwerkende PDS-therapeuten
Ontwikkeld door Convident