Aansluiten als hypnotherapeut

 

De Samenwerkende PDS-therapeuten verwelkomen graag nieuwe hypnotherapeuten die zich willen specialiseren in het behandeling van mensen met PDS. Wil je je aansluiten bij onze club lees dan eerst de onderstaande voorwaarden. Voldoe je hieraan dan kun je contact opnemen met onze toelatingscommissie.

 

toelatingscomissie

 

Toelatingscriteria

Een nieuw toe te treden lid dient in het bezit te zijn van:

 • Diploma meerjarige vakopleiding hypnotherapie of een diploma 3-4 jarige (post) hbo-opleiding tot therapeut, aangevuld met de hypnotherapie modules (certificaten vereist)
 • Diploma 7-daagse praktijk professionaliseringstraject Prikkelbaar Darm Syndroom, (inhoud en vorm van de traject van de opleidingsinstituten wordt goedgekeurd door de Vereniging)
 • Lidmaatschap van een officiële beroepsvereniging met voorschriften op het gebied van het waarborgen van de kwaliteit van diensten, reglement ethiek en tuchtspraak
 • Afgeronde, door CPION erkende opleiding Psychosociale Basiskennis, of deze geïntegreerd in de opleiding.

 

Verwachtingen

 • Kandidaat-lid beschikt over de interventie repertoire, om gedegen hypno-en therapeutische interventies te kunnen uitvoeren
 • Kandidaat-lid heeft kennis/ervaring met de interventies vanuit:
  • Klassieke Hypnotherapie
  • Neoklassieke Hypnotherapie
  • Moderne hypnotherapie

 

Kwaliteitscriteria

 • Als lid van de vereniging word je geacht:
  • minimaal een dagdeel per jaar te besteden aan specialisatie gerelateerde bij-/nascholingen.
  • ieder jaar aanwezig te zijn op de Algemene Leden Vergadering (doorgaans in het voorjaar). Bij afwezigheid op twee opvolgende vergaderingen zal een verwijdering van de ledenlijst volgen.
  • handelen en onderschrijven van het huishoudelijk reglement

 

Kosten toetreding en contributie

 • Als een kandidaat-lid voldoet aan de gestelde criteria en de toelatingscommissie akkoord gaat met de toetreding, wordt er een bedrag van €150,- gevraagd voor aansluiting bij de Vereniging
 • Jaarlijkse contributie bedraagt €145,-

 

Vermelding op de site van Samenwerkende PDS-therapeuten

 • Na betaling van de toetreding fee en de (na rato berekende) contributie treedt kandidaat-lid tot de Vereniging en wordt deze vermeld op de website
Copyright 2020 De Samenwerkende PDS-therapeuten
Ontwikkeld door Convident