Aansluiten als hypnotherapeut

 

De Samenwerkende PDS-therapeuten verwelkomen graag nieuwe hypnotherapeuten die zich willen specialiseren in het behandeling van mensen met PDS. Wil je je aansluiten bij onze vereniging lees dan eerst de onderstaande voorwaarden. Verwacht je dat je aan deze voorwaarden (binnenkort) voldoet kun je contact opnemen met onze toelatingscommissie via de aanmeldingsformulier.

Het is ook mogelijk om je als een aspirant-lid aan te melden. Er gelden hiervoor andere voorwaarden. Deze kan je evengoed hieronder vinden.

Er wordt op dit moment meerdaagse training verzorgd 7-daagse opleiding tot PDS therapeut door Academie Hypnos.

Diploma van deze opleiding (inclusief het volgen van alle 7 dagen en supervisie traject) verzekerd je van toelating als (aspirant)lid van onze vereniging.

 

Meld je aan als nieuw lid

 

 

Toelatingscriteria

Aspirant-lid

Voor een aspirant-lid gelden dezelfde toelatingseisen als de andere leden, met één uitzondering. Je kunt je aansluiten als aspirant-lid terwijl je nog student bent van een geaccrediteerde PDS-opleidingen.  Je kunt je aanmelden bij de vereniging als je het opleidingstraject van 7 dagen gevolgd hebt maar nog geen supervisie traject hebt afgerond.    De duur van het aspirant lidmaatschap is maximaal 1 jaar.

Je betaalt wel het lidmaatschap maar niet de éénmalige inschrijvingskosten. Word je volwaardig lid dan betaal je de inschrijvingskosten en lidmaatschap fee naar rato. Vanaf dit moment word je met jouw praktijk op de website van vereniging vermeld.  Je hebt gedurende het aspirant lidmaatschap wel toegang tot ons netwerk en je kunt gebruik maken van al onze kennis.  

Lid

Een nieuw toe te treden lid dient in het bezit te zijn van:

 • Diploma meerjarige vakopleiding hypnotherapie of een diploma 3-4 jarige (post) hbo-opleiding tot therapeut, aangevuld met de hypnotherapie modules (certificaten vereist)
 • Diploma 7-daagse praktijk professionaliseringstraject Prikkelbaar Darm Syndroom, (inhoud en vorm van de traject van de opleidingsinstituten wordt goedgekeurd door de Vereniging)
 • Lidmaatschap van een officiële beroepsvereniging met voorschriften op het gebied van het waarborgen van de kwaliteit van diensten, reglement ethiek en tuchtspraak
 • Afgeronde, door CPION erkende opleiding Psychosociale Basiskennis, of deze geïntegreerd in de opleiding.

 

Verwachtingen

 • Kandidaat-lid beschikt over de interventie repertoire, om gedegen hypno- en therapeutische interventies te kunnen uitvoeren
 • Kandidaat-lid heeft kennis/ervaring met de interventies vanuit:
  • Klassieke Hypnotherapie
  • Neoklassieke Hypnotherapie
  • Moderne hypnotherapie

 

Kwaliteitscriteria

 • Als lid van de vereniging word je geacht:
  • minimaal een dagdeel per jaar te besteden aan specialisatie gerelateerde bij-/nascholingen.
  • ieder jaar aanwezig te zijn op de Algemene Leden Vergadering (doorgaans in het voorjaar). Bij afwezigheid op twee opvolgende vergaderingen zal een verwijdering van de ledenlijst volgen.
  • handelen en onderschrijven van het huishoudelijk reglement

 

Kosten toetreding en contributie

 • Als een kandidaat-lid voldoet aan de gestelde criteria en de toelatingscommissie akkoord gaat met de toetreding, wordt er een bedrag van €150,- gevraagd voor aansluiting bij de Vereniging
 • Jaarlijkse contributie bedraagt €145,-

 

Vermelding op de site van Samenwerkende PDS-therapeuten

 • Na betaling van de toetreding fee en de (naar rato berekende) contributie treedt kandidaat-lid tot de Vereniging en wordt deze vermeld op de website
Copyright 2024 De Samenwerkende PDS-therapeuten
Ontwikkeld door Convident