Algemene informatie Vereniging

Statuten.:                            S-PDS-Statuten

Huishoudelijk reglement.: Huishoudelijk reglement versie 2017

Toelatingseisen. :             S-PDS 2012 Toelatingseisen PDSvereniging herzien april2012

Folders etc kunnen besteld worden bij de penningmeester Annemarieke Krabbendam in Steenwijk(Overijssel). Zij stuurt  ze op en factureert ze aan jou  incl verzendkosten.

Afspraken Bestuur  en commissieleden.:

In principe kan er alleen door bestuur en commissieleden worden gedeclareerd.
Declaraties van afgesproken kosten: het declaratieformulier.:S-PDS KostenDeclaratie Commissies

Stuur het formulier na volledige invulling incl eventuele bijlagen per mail naar de penningmeester ( Annemarieke Krabbendam).