Leden

Vereniging van Samenwerkende PDS-therapeuten.
Deze pagina’s zijn slechts voor therapeut-leden toegankeliik.

ACTIEF vanaf 13-1-2015, laatste aanpassing 21 augustus 2017.

Bestuur
Voorzitter : Monique Gelauff                                 e-mail: moniquegelauff@hetnet.nl
Secretaris  : Marion Janssen                                  e-mail:  cesuurph@gmail.com
Penningmeester: Bas Rijnders                              e-mail:  info@psychotherapierijnders.nl

Folders en posters zijn op te vragen bij Bas Rijnders, kosten € 0,12 plus porto.

Wijzigingen van jouw praktijk  en prive data in het therapeuten-venster svp
doorgeven aan:  info@pds-therapeuten.nl.  Marion voert de wijziging dan door.