Leden

Vereniging van Samenwerkende PDS-therapeuten.
Deze pagina’s zijn slechts voor therapeut-leden toegankeliik.

ACTIEF vanaf 13-1-2015, laatste aanpassing 24 april 2017.

Bestuur
 Voorzitter : Monique Gelauff                                email= moniquegelauff@hetnet.nl
Secretaris  : Marion Janssen                                  email=  cesuurph@gmail.com
Penningmeester: Annemarieke Krabbendam    email= info@praktijkmegin.nl

Folders en posters zijn op te vragen bij de penningmeester, kosten € 0,12 plus porto.

Wijzigingen van jouw praktijk  en prive data in het therapeuten-venster svp
doorgeven aan:  info@pds-therapeuten.nl .  Marion voert de wijziging dan door.