Voor wie?

‘Darmmanagement voor kinderen met buikpijn’  is bedoeld voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Om voor deze behandeling in aanmerking te komen, is een schriftelijke diagnose van een huisarts of specialist nodig. Wanneer sprake is van meervoudige problematiek en naast de chronische buikpijn, psychische of sociale problemen worden geconstateerd die om behandeling vragen, wordt u met uw kind doorverwezen naar een kindertherapeut.

Informatie voor verwijzers.

Criteria voor behandeling ‘Darmmanagement voor kinderen met buikpijn”.

  • Leeftijd tussen de 6 en 18 jaar
  • Voldoen aan de Rome III criteria voor ofwel functionele buikpijn ofwel prikkelbaar darm syndroom

Contra-indicaties

  • Meervoudige problematiek*
  • Slecht begrip van de Nederlandse taal
  • Mentale retardatie

* De PDS-therapeut behandelt met het klachtgerichtte protocol enkelvoudige problematiek; bij meervoudige problematiek wordt doorverwezen naar een kindertherapeut met vermelding aan de behandelend (huis)arts.