Hypnose en Hypnotherapie

Bij hypnose en hypnotherapie wordt door sommige ouders en kinderen gedacht aan een enge man met donkere ogen, die met een heen en weer zwaaiend horloge, je in een soort diepe slaap brengt. Daarin zou je alles doen wat de hypnotiseur je vertelt te doen. Dit is echter ‘televisiehypnose’ en heeft niets te maken met hypnose zoals dat gebruikt wordt in de medische wereld. Hypnose of trance is een alledaags verschijnsel dat je het beste kunt vergelijken met dagdromen. En daar zijn kinderen heel goed in! Je bent dan heel geconcentreerd en tegelijkertijd diep ontspannen.

Samen met de therapeut doet uw kind allerlei verbeeldingsoefeningen. Zo kan het zich bijvoorbeeld een pijnlijke buik voorstellen als een warme, zachte buik, terwijl het heel ontspannen is. Deze gedachtebeelden hebben invloed op de darmwerking. Veel mensen herkennen dit principe uit het volgende voorbeeld: als je alleen maar denkt aan je lievelingsgerecht, loopt het water al in je mond. Het gedachtebeeld is voldoende om, in dit geval, je speekselklierorgaan aan het werk te zetten. Dit vermogen om het lichaam te beïnvloeden met gedachtebeelden is in hypnose nog vele malen groter. Daarnaast leert uw kind verschillende ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Alle oefeningen zijn er op gericht om de overgevoeligheid van de buik te verminderen.  

Het behandelprogramma.

Het programma ‘Darmmanagement voor kinderen met buikpijn’ bestaat uit een intakegesprek met de ouders en het kind. In dit gesprek vraagt de therapeut naar de buikpijngeschiedenis van uw kind en geeft uitleg over de behandeling. De behandeling bestaat uit zes consulten in een periode van drie maanden. Uw kind wordt aangemoedigd de oefeningen ook thuis te doen, opdat het resultaat van de behandeling optimaal is. Onze ervaring is dat kinderen dat meestal met veel plezier doen, omdat ze het leuke oefeningen vinden en ervaren dat ze steeds meer regie over hun eigen buik krijgen.